Gedragsregels Myinlife

De applicatie Myinlife is ontwikkeld om mantelzorgers te ondersteunen bij de zorg voor hun naaste met dementie.

 • Bij jouw gebruik van Myinlife dien je jezelf te houden aan deze Gedragsregels Myinlife.
 • De privacybescherming van je naaste met dementie is van groot belang bij het gebruik van Myinlife, te meer omdat je naaste zelf geen zeggenschap heeft over de gegevens die in de Myinlife app geplaatst worden.
 • Zorg dat je naaste met dementie, voor zover mogelijk, op de hoogte is van het gebruik van Myinlife.
 • Je dient je bewust te zijn van de privacybescherming van je naaste met dementie, iedere keer wanneer je gegevens (foto’s, informatie) in de app plaatst. Plaats geen onnodige gegevens.
 • Wees extra terughoudend met het delen van medische gegevens in de app.
 • Behandel alle gegevens die je via deze app krijgt vertrouwelijk.
 • Maak bij het delen van gegevens  zorgvuldig gebruik van de binnenste, middelste en buitenste kring.
 • Voor de beheerder: geef gebruikers alleen toegang tot de binnenste zorgkring voor zover nodig.
 • Beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal, evenals promotionele dan wel commerciële teksten zijn niet toegestaan.
 • Een account is voor persoonlijk gebruik.
 • Lees onze privacyverklaring, disclaimer en cookiebeleid.